Înapoi la listă

Direcția de emitere a actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului

Direcția emiterea actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe


care are misiunea de emitere a actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, infrastructurii, rețelelor inginerești, construcțiilor și locuințelor.

Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora.

Din cadrul Direcției fac parte Secția avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului și Secția emiterea actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică.