Înapoi la listă

INVITAȚIE de PARTICIPARE IP OATUCL

 INVITAȚIE de PARTICIPARE IP OATUCL anunță concurs pentru selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2023. 

 Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.04.2024, ora 16.00 la adresa str.Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, bir.220 (contabilitate).

 - Oferta va fi prezentată obligatoriu în plic sigilat, cu mențiunea: "Concurs pentru selectarea companiei de audit".

 - Oferta va fi elaborată conform structurii și Hotărârii Guvernului nr.875/2015. Evaluarea și selectarea ofertei cîștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al IP OATUCL. 

 Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.:(022)-777-400, 069006348 (Tamara Pșeneac, Șef Direcție Management Instituțional).