Ghișeul unic
Ghișeul unic este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, activitatea căruia este reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr. 913/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii.
Activitatea ghişeului unic se desfăşoară conform programului de activitate a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice abilitate şi este asigurată de specialiştii acesteia.
De asemenea, organizarea ghişeului unic are drept scop ca solicitantul să depună cererea şi să recepţioneze informaţia privind atestarea tehnico-profesională a specialiştilor şi să obţină certificatul de atestare într-un singur punct.
Ghușeului unic are misiunea de elaborare a evaluării tehnice în construcţii și de eliberare a certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor prevăzute de Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcţii şi Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329/2009.

Informație privind funcționarea Ghișeului unic
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 6 noiembrie 2014 funcționează Ghișeul unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții. Instituirea şi organizarea Ghişeului unic au drept scop ca solicitantul să depună cerere şi să recepţioneze informaţia privind atestarea tehnico-profesională a specialiştilor şi să obţină certificatul de atestare într-un singur punct. Prin Ghişeul unic se eliberează certificate de atestare pentru următorii specialişti:
1) proiectanţi;
2) verificatori de proiecte;
3) experţi tehnici;
4) elaboratori de devize;
5) diriginţi de şantier;
6) responsabili tehnici;
7) diriginţi cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor;
8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor;
9) personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii.

Condiții de atestare
Diriginți de șantier și responsabili tehnici
Să posede studii superioare corespunzătoare domeniului solicitat. Să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 3 ani pentru diriginte de șantier, 5 ani pentru responsabil tehnic în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu.
Proiectanți
Să posede studii superioare corespunzătoare domeniului solicitat. Să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 5 ani în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu.

Condițiile de atestare sunt stabilite în Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 329 din 23 aprilie 2009.
Lista actelor necesare pentru atestare (reatestare):

1. Cerere (conform modelului).
2. Copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt.
3. Curiculum vitae (CV).
4. Două recomandări - din partea unor instituţii (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul sau a unor specialişti atestaţi în domeniul corespunzător.
5. Lista celor mai importante lucrări executate.
6. Două fotografii 3x4.

Actele enumerate vor fi prezentate la Ghișeul unic pe adresa: mun. Chişinău, sectorul Botanica, str. Independenței, 6/1, etaj 2, bir. 216 sau on-line prin poșta electronică
sectia.instruire@oatucl.md
ghiseul.unic@oatucl.md
Telefoane de contact 022-56-99-94, GSM 067666107

Cerere pentru atestare

Regulament de atestare

Lista specialiștilor atestați:

Responsabili_tehnici_lucrări_s

Responsabili tehnici lucrări specializate

Descarcă

Specialiști cu certificate ret

Specialiști cu certificate retrase și suspendate

Descarcă