Servicii
Servicii prestate<br>
Servicii prestate
- cercetare ştiinţifică; elaborarea documentelor normative în construcţii;- certificare care corespunde cu reglementări tehnice a materialelor de construcţie;- încercari de laborator în domeniul construcţiilor;atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii;expertiză tehnică;expertiză economică;elaborarea Manualelor Calităţii în construcţii;evaluarea tehnică (agremente tehnice);formarea preţurilor în construcţii;realizarea normativelor în construcţii;editorial;informare;publicitate;consultaţii;arendă;parcare. 
Licenţe obţinute<br>
Licenţe obţinute
Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, reconstrucţii;Activitatea de învăţămînt pentru adulţi (cursuri);Activitatea de învăţămînt (instruirea prin cursuri); 
Autorizaţii<br>
Autorizaţii
Autorizaţie de funcţionare a unităţilor de comerţ şi alimentaţie publică;Autorizaţie de funcţionare pentru parcare.