Secția (organismul) de certificare produse
Secția (organismul) de certificare produse este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care furnizează activități de certificare a produselor pentru construcții clienților săi, în baza acordurilor de certificare care iau în considerare responsabilitățile organismului de certificare și ale clienților săi.
Secția are misiunea de a evalua produsele unui client, operând cu una sau mai multe sisteme/scheme de certificare, care acoperă activitățile sale de certificare a produselor, cerințele față de care sunt cele cuprinse în standardele specificate și în alte documente normative.