Subdiviziuni
1. DIRECȚIA MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
2. DIRECȚIA DE EMITERE A ACTELOR PERMISIVE PENTRU LUCRĂRILE DE UTILITATE PUBLICĂ, AVIZAREA ȘI EXPERTIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM ȘI AMENAJARE A TERITORIULUI
3. DIRECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII
4. SERVICIUL AUDIT INTERN

5. DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII

5.1. DIRECȚIA CALCULE TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII, COMPLETAREA ȘI ELIBERAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
5.2. DIRECȚIA PROIECTĂRI ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVE
5.3. DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMULUI
5.4. DIRECȚIA PROIECTĂRI INDUSTRIALE ȘI ASIGURĂRI EDILITARE
6. DIRECȚIA LOCUINȚE