Serviciul editorial
Serviciul editorial este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de a oferi servicii de editare, poligrafice și de difuzare a materialelor necesare activității Instituției Publică OATUCL.
Serviciul are misiunea de organizare şi de exercitare a activității de editare, poligrafice și de difuzare a materialelor necesare activității Instituției Publică OATUCL.