Secția cercetare și evidență a documentelor normative în construcții și securitatea industrială
Secția cercetare și evidență a documentelor normative în construcții și securitatea industrială este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care coordonează și organizează activitățile de cercetare, evidență a documentelor normative în construcții și securitatea industrială, orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a domeniilor de cercetare.
Secția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de cercetare, evidență a documentelor normative în construcții, securitatea industrială, de a promova politicile publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației, documentelor normative și de a monitoriza implementarea acestora.