Secția cercetări și încercări de laborator este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, activitatea căruia este reglemetată prin Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, în vederea autorizării şi acreditării laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii.
Prin acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se conferă o recunoaştere oficială a faptului că un laborator de analize şi încercări în construcţii este competent să execute analize şi încercări în acest domeniu.
Secția are misiunea de a-și desfășura activitățile în mod imparțial, acestea fiind structurate și gestionate astfel încât să se asigure imparțialitatea.