Secția de instruire
Secția de instruire este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care coordonează și organizează activitățile de perfecționare profesională, prin stagii şi programe efectuate conform prevederilor titlului VII „Învățarea pe tot parcursul vieții” din Codul educației nr. 152/2014.
Secția are misiunea de organizare şi de exercitare a activității de instruire tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, în vederea asigurării condițiilor de calitate, prevăzute de Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții.