Secția monitorizarea prețurilor în industria materialelor de construcții și normelor de cost al utilajelor de construcții
Secția monitorizarea prețurilor în industria materialelor de construcții și normelor de cost al utilajelor de construcții este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care monitorizează prețurile din industria materialelor de construcții și normelor de cost al utilajelor de construcții.
Secția are misiunea de a analiza și monitoriza prețurile medii la materialele pentru construcții, utilizate la determinarea valorii de deviz a construcției şi întocmirea documentației de deviz în baza normelor de cheltuieli ale resurselor în expresie naturală la prețurile din data elaborării documentației de deviz, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și de a monitoriza implementarea acestora.