Subdiviziuni
Direcția de emitere a actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului<br>
Direcția de emitere a actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului
Direcția emiterea actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de emitere a actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, infrastructurii, rețelelor inginerești, construcțiilor și locuințelor.


Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora. 

Din cadrul Direcției fac parte 

Secția avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului și 

Secția emiterea actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică.

Direcția generală cercetări și proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii<br>
Direcția generală cercetări și proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii
Direcția generală cercetări și proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a teritoriilor și localităților, prin elaborarea și aplicarea documentelor normative în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești. 


 Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora.

Direcția proiectări industriale și asigurări edilitare<br>
Direcția proiectări industriale și asigurări edilitare
Direcția proiectări industriale și asigurări edilitare este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a teritoriilor și localităților, prin elaborarea și aplicarea documentelor normative în domeniile proiectărilor industriale și asigurări edilitare amenajării teritoriului, urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești.


 Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul proiectărilor industriale și asigurări edilitare, amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora. 

 Din cadrul Direcției fac parte: 

Secția proiectări industriale; 

Secția asigurări edilitare; 

Secția proiectări și cercetări ecologice.

Direcția proiectări arhitectural-constructive<br>
Direcția proiectări arhitectural-constructive
Direcția proiectări arhitectural-constructive este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de reglementare și gestionare, prin elaborarea și aplicarea documentelor normative în domeniile proiectărilor arhitectural-constructive.


Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul proiectărior arhitectural-constructive și arhitecturii, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora.

Direcția locuințe<br>
Direcția locuințe
Direcția locuințe este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a domeniului locuințelor.


Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul locuințelor, de a promova politicile publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și de a monitoriza implementarea acestora. 

 Din cadrul Direcției fac parte: 

Secția gestionarea programelor în domeniul locuințe; 

Secția monitorizarea construcțiilor de locuințe; 

Secția statistică și evidență fond locativ; 

Secția servicii comunale și necomunale. 

Direcția management instituțional<br>
Direcția management instituțional
Direcția management instituțional este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, reglementează misiunea, funcţiile de bază, drepturile, structura, atribuțiile subdiviziunilor structurale, precum și organizarea activității acesteia. 


 Misiunea Direcției este asigurarea activității subdiviziunilor și contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe. 

 Din cadrul Direcției fac parte: 

Secția financiară;Secția juridică și resurse umane; 

Secția managementul documentelor, bibliotecă și arhivă; 

Serviciul tehnologii informaționale; 

Serviciul de administrare; 

Serviciul transport; 

Serviciul comunicare.

Direcția cercetări și încercări în construcții<br>
Direcția cercetări și încercări în construcții
Direcția cercetări și încercări în construcții este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a domeniilor de cercetare, evidență a documentelor normative în construcții, securitatea industrială, încercări de laborator, certificarea produselor pentru construcții, instruirea specialiștilor, monitorizarea prețurilor în industria materialelor de construcții și normelor de cost al utilajelor de construcții. 


 Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de cercetare, evidență a documentelor normative în construcții, securitatea industrială, încercări de laborator, certificarea produselor pentru construcții, instruirea specialiștilor, monitorizarea prețurilor în industria materialelor de construcții și normelor de cost al utilajelor de construcții, de a promova politicile publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și de a monitoriza implementarea acestora. 

 Din cadrul Direcției fac parte: 

Secția cercetare și evidență a documentelor normative în construcții și securitatea industrială; 

Secția cercetări și încercări de laborator; 

Secția (organismul) de certificare produse; 

Secția monitorizarea prețurilor în industria materialelor de construcții și normelor de cost al utilajelor de construcții; 

Ghișeul unic; 

Secția de instruire;

 Serviciul editorial.

Direcția calcule tehnice în construcții, completarea și eliberarea documentației de proiect<br>
Direcția calcule tehnice în construcții, completarea și eliberarea documentației de proiect
Direcția calcule tehnice în construcții, completarea și eliberarea documentației de proiect este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a teritoriilor și localităților, prin elaborarea și aplicarea documentelor normative în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești, proiectărilor în construcții.


Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora, efectua calcule tehnice în construcții, completa și elibera documentația de proiect.

Direcția generală cercetări și proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii<br>
Direcția generală cercetări și proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii
Direcția generală cercetări și proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, care are misiunea de coordonare și organizare a activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a teritoriilor și localităților, prin elaborarea și aplicarea documentelor normative în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești.


Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii, de a promova politici publice eficiente în domeniul prenotat, de a veni cu propuneri de actualizare a legislației și a documentelor normative în construcții și de a monitoriza implementarea acestora. 

 Din cadrul Direcției fac parte: 

Secția zone industriale; 

Secția infrastructura edilitară; 

Secția urbanism; 

Secția amenajarea teritoriului.