Secția Cercetări și Încercări de Laborator este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, activitatea căruia este reglemetată prin Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, în vederea autorizării şi acreditării laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii.
Secția Cercetări și Încercări de Laborator din cadrul IP”OATUCL”, vă pune la dispoziție servicii de laborator de înaltă calitate!
Creșterea competenței  tehnice a  laboratorului, satisfacerea cerințelor clienților a fost în permanentă preocuparea noastră. Încă din anul 1996 laboratorul a fost acreditat de Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC conform standardului EN 17025.
În anul 2006 laboratorul a fost reacreditat conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, iar în anul 2019 a primit acreditarea conform noului standard SM SR EN ISO/IEC 17025:2018.
Prin acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se conferă o recunoaştere oficială a faptului că un laborator de analize şi încercări în construcţii este competent să execute analize şi încercări în acest domeniu.
Secția are misiunea de a-și desfășura activitățile în mod imparțial, acestea fiind structurate și gestionate astfel încât să se asigure imparțialitatea.

Avantajele efectuarii încercarilor în Secția de Cercetări și Încercări de Laborator din cadrul I.P.”OATUCL” se referă la:
Respectarea cerintelor legale;
Utilizarea echipamentelor verificate și etalonate de entităti acreditate;
Respectarea standardelor de încercari aflate în valabilitate;
Personal cu experiență în domeniu, calificat și atestat în domeniul materialelor de construcții și drumuri.
Domeniul de Acreditare include testarea tuturor materialelor de construcții și drumuri;
Unicul laborator din Republica Moldova dotat cu echipament pentru testarea Blocurilor pentru ferestre și uși din PVC, aluminiu și lemn.
Servicii
Încercări fizice și mecanice pe materiale de construcții și drumuri
                                                         - Beton proaspăt și întărit;                                                         - Elemente pentru zidărie;
                                                         - Mortare;                                                                             - Metal;
                                                         - Mixturi asfaltice:                                                                 - Agregate;
                                                         - Bitum;                                                                                - Produse termoizolante;
                                                         - Emulsii bituminoase;                                                          - Blocuri din PVC, aluminiu, lemn;
                                                         - Piatră naturală;                                                                   - Soluri.

Încercări nedistructive

- Beton în structuri

Secția Cercetări și Încercări de Laborator dispune de laborator mobil pentru efectuarea încercărilor prin metoda nedistructivă și pentru prelevarea probelor din beton, agregate, mixturi asfaltice, soluri în orice punct al țării.

Beton și Mortar Întăr

Dimensiune fișier: 300.44 KB

Descarcă

Armătură de bază,

Dimensiune fișier: 223.32 KB

Descarcă

Agregate .pdf

Dimensiune fișier: 227.51 KB

Descarcă

Mixtură Asfaltică.pdf

Dimensiune fișier: 238.32 KB

Descarcă

Blocuri din PVC, Alum

Dimensiune fișier: 238.28 KB

Descarcă

Elemente de zidărie.

Dimensiune fișier: 225.80 KB

Descarcă

Amestecuri uscate.pdf

Dimensiune fișier: 230.85 KB

Descarcă

Produse Termoizolante

Dimensiune fișier: 227.95 KB

Descarcă

Piatră naturală.pdf

Dimensiune fișier: 224.36 KB

Descarcă

betonului și mortarului

Dimensiune fișier: 224.00 KB

Descarcă

Bitumuri și lianți

Dimensiune fișier: 229.69 KB

Descarcă

Beton Proaspăt.pdf

Dimensiune fișier: 226.86 KB

Descarcă

Mixturii asfaltice

Dimensiune fișier: 223.76 KB

Descarcă

Feedback.pdf

Dimensiune fișier: 336.02 KB

Descarcă