I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Misiunea noastra este coordonarea și organizarea activităților orientate spre asigurarea implementării programelor naționale de gestionare a teritoriilor și localităților,prin elaborarea și aplicarea documentelor normative în domeniile amenajării teritoriului,urbanismului, infrastructurii, rețelelor inginerești, construcțiilor și locuințelor, a normelor și a regulilor de securitate în domeniul securității industriale, precum și asigurarea procesuluide instruire în domeniile de activitate stabilite

Domenii de cercetare şi activitate
IDEAL CONSTRUCT

I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Centrul RTC în componenţa Institutului naţional efectuează cercetări de interes naţional, public şi privat, ce privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor, instalaţiilor aferente şi produselor pentru construcţii prin Legea nr. 721-XIII din 1996 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: siguranţa în exploatare, rezistenţă şi stabilitate, durabilitate, protecţie termică şi economie de energie, protecţie hidrofugă, securitate la incendiu, protecţie împotriva zgomotului şi protecţia mediului înconjurător.
<span style="font-weight: bold;">în domeniul proiectări</span><br>
în domeniul proiectări
<span style="font-weight: bold;">în domeniul construcții și materiale de construcții</span><br>
în domeniul construcții și materiale de construcții
<span style="font-weight: bold;">în domeniul reglementări tehnice în construcții</span><br>
în domeniul reglementări tehnice în construcții
<span style="font-weight: bold;">în domeniul locuințe, servicii comunale și necomunale</span><br>
în domeniul locuințe, servicii comunale și necomunale

I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Centrul RTC în componenţa Institutului naţional efectuează cercetări de interes naţional, public şi privat, ce privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor, instalaţiilor aferente şi produselor pentru construcţii prin Legea nr. 721-XIII din 1996 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: siguranţa în exploatare, rezistenţă şi stabilitate, durabilitate, protecţie termică şi economie de energie, protecţie hidrofugă, securitate la incendiu, protecţie împotriva zgomotului şi protecţia mediului înconjurător.
Centrul RTC în componenţa Institutului naţional efectuează cercetări de interes naţional, public şi privat, ce privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor, instalaţiilor aferente şi produselor pentru construcţii prin Legea nr. 721-XIII din 1996 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: siguranţa în exploatare, rezistenţă şi stabilitate, durabilitate, protecţie termică şi economie de energie, protecţie hidrofugă, securitate la incendiu, protecţie împotriva zgomotului şi protecţia mediului înconjurător.
DE CE NOI?
Viteză
Timpul este extrem de prețios pentru toată lumea, de aceea încercăm să lucrăm cât mai rapid, dar și corect posibil.
Punctualitate
Prin acest lucru ne arătăm respectul față de clienții noștri și față de timpul pe care aceștia ni-l oferă.
Creativitate
Cel mai important e ca, indiferent de situație, clienții să fie complet mulțumiți de rezultatul final.
Confidențialitate
Încrederea clienților este extrem de importantă – doar așa rezultatul poate fi unul excepțional!

Proiectele noastre